กิจกรรมเก็บขยะชายหาดบ้านอำเภอ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม นำนักเรียนจำนวน300คน ทำกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบ้านอำเภอเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และสร้างทัศนียภาพให้ชายหาดมีความสวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 กิจกรรมเก็บขยะชายหาดบ้านอำเภอ