ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกับอำเภอสัตหีบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ สาขาพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือแนวทางแก่ไขปัญหาน้ำเสีย บริเวณปากคลองน้ำเมา ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

 ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเสีย