กิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก3R บ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) นาจอมเทียน ทำกิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก3R บริเวณ ชายหาดหลังวัดอัมพาราม เพื่อสร้างทัศนียภาพให้สวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยตามหลัก3R บ