ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ติดบ้าน/ติดเตียง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 62
งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ติดบ้าน/ติดเตียง หมู่ 2 ร่วมกับ ทีม HHC,รพ.สต.นาจอมเทียน,อสม
พร้อมแจกแผ่นพับส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และโปสเตอร์เสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์สำหรับเด็กแรกเกิด-5 ปี เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างกระแสสังคม

ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย ติดบ้าน/ติดเตียง