โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้พนักงานและลูกจ้างเทศบาล ประจำปี 2562