โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจร ประจำปี พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจร ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562
ณ อาหารพระนางจอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านจราจร ประจำปี พ.ศ. 2562