ประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จัดการประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประชาสัมพันธ์