กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก3R

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกนาจอมเทียน(อถล.) และบริษัท แมกโนเลีย...ทำกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก3R ให้กับนักเรียนโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม และโรงเรียนราษฏ์ประดิษฐ์วิทยา และร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดหลังวัดอัมพาราม ม.4 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก3R