ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กพิการรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

ด้วยศูนย์ศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กพิการรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562 ให้แก่เด็กออทิสติกหรือเด็กพิการประเภทอื่นๆ ส่งแบบขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดดังแนบ

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเด็กพิการรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562