โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ในโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 โดยเริ่มเคลื่อนขบวนในเวลา 14.00 น. รอบตลาดบ้านอำเภอ พร้อมขอควาามร่วมมืองดจอดรถหน้าบ้านในช่วงเวลาที่ขบวนเคลื่อนผ่าน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562