การจัดเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

การจัดเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO ๒๖๐๐๐ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียน

การจัดเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม