กิจกรรมเสวนาการบูรณาการขยะอย่างยั่งยืน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)และบริษัทแมกโนเลียในเครือCP ร่วมกิจกรรม เสวนาการบูรณาการขยะอย่างยั่งยืน นวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเพิ่มมูลค่าให้ชุมชน

กิจกรรมเสวนาการบูรณาการขยะอย่างยั่งยืน