โครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามโครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชนเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 26 มิถุนายน 2562 บริเวณสวนสาธารณะลานกิจกรรมกลางแจ้งริมหาดบ้านอำเภอ

โครงการเพิ่มสวนหย่อม สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน