ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
ออกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
บริเวณตลาดบ้านอำเภอ
วันที่ 25 มิถุนายน 2562

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ