การออกกำลังกายในเยาวชน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มอถล. เทศบาลนาจอมเทียนและบริษัทแมกโนเลีย จัดกิจกรรม อาสาพาน้องวิ่ง ณ. โรงเรียนบ้านอำเภอ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและปลูกฝังการออกกำลังกายในเยาวชนอย่างยั่งยืน

การออกกำลังกายในเยาวชน