โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร