เทศบาลตำบลนาจอมเทียนออกตัดกิ่งไม้ ที่ทับสายไฟ

กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียนออกตัดกิ่งไม้ ที่ทับสายไฟ บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนออกตัดกิ่งไม้ ที่ทับสายไฟ