ประชุมประชาคมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

ประชุมประชาคมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ประชุมประชาคมเทศบาลตำบลนาจอมเทียน