โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

โครงการสงเสริมอาชีพให้กับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562
ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562
ณ ห้องฝึกอบรมอาคารหลังเทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน