ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านอำเภอ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ