เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น

ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น” “ประชาชนจิตอาสา” เพื่อติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง ระบบ iOSและ Android

เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น