วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี