เทศบาลตำบลนาจอมเทียนออกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลนาจอมเทียนออกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณปากทางเข้าห้วยใหญ่

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนออกทำความสะอาดท่อระบายน้ำ