โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชนครั้งที่ 4

*****องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ขอเชิญร่วม
"โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชนครั้งที่ 4" ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาโดม 61 โรงเรียนสิงห์สมุทร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี*****
โดยมีการมอบสิ่งของช่วยเหลือราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ อาทิการมอบเครื่องอุปโภคฯ ไม้เท้าค้ำยัน แว่นตา การแจกพันธ์ไม้และพันธ์ปลา รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ มาให้บริการประชาชน อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจโรค ตรวจสายตา ทำฟัน บริการตัดผมชาย – หญิง ฟรี บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้า OTOP อีกมากมาย

โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชนครั้งที่ 4