พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เทศบาตำบลนาจอมเทียนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และที่ว่าการอำเภอสัตหีบ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก