กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ"

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณวัดเขาบำเพ็ญบุญ หมู่ที่ 8 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ