การรับสมัครจิตอาสา พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การรับสมัครจิตอาสา พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศูนย์อำนวยการใหย่จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้กำหนดให้มีการจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในพระราชพิธีฯ โดยกำหนดจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 7 กลุ่ม สามารถสมัครได้ 2 ช่องทา่ง ประกอบด้วยการสมัครด้วตนเอง ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอ ในวันและเวลาราชการ และสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ www.khonthai.com และ www.bora.go.th โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป