วันท้องถิ่นไทย

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลามพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณื พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

วันท้องถิ่นไทย