ขอเขิญร่วมงาน มหกรรมนัดพบแรงงาน 2019 ครั้งที่16

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อมตะซิตี้ ชลบุรี

ขอเขิญร่วมงาน มหกรรมนัดพบแรงงาน 2019 ครั้งที่16