โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี พ.ศ. 2562