ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อสรุปผลการศึกษา

โครงการงานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความจุทางรถไฟ ช่วงหัวหมาก-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา และโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงศรีราชา-มาบตาพุด ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องสำเภา โรงแรมเอเชียพัทยา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อสรุปผลการศึกษา