วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันนี้ - 11 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 038 - 238 - 527

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา