วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ อาคารพระนางจอมเทียนและสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ

วันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี 2562