กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ”

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนกรมหลวงชุมพร ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ”