เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดโครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ชายหาดบ้านอำเภอ

เทศบาลตำบลนาจอมเทียนจัดโครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562