กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 นง ณ ลานพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์

กิจกรรมจิตอาสา