โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

โครงการปฐมนิเทศ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑