กองการฝึก กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ จะทำการฝึกยิงอาวุธในทะเล

วันที่ ๘ - ๙ และ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

กองการฝึก กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ จะทำการฝึกยิงอาวุธในทะเล

ตามพื้นที่ ดังนี้

๑. สนามฝึกยิงอาวุธ ๑

๒. สนามฝึกยิงอาวุธ ๒

๓. สนามฝึกยิงอาวุธ ๓

๔. สนามฝึกยิงอาวุธ ๔

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการผ่านเข้าออกในพื้นที่ข้างต้น ตามวันและเวลาดังกล่าว