ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง จ.หนองคาย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง จ.หนองคาย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาจอมเทียนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน แห่งที่ 1