ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง จ.น่าน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง จ.น่าน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กองการศึกษา  เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน แห่งที่ 1