กรมสารวัตรทหารเรือนำกำลังพลทำการฝึกนอกที่ตั้งปกติ

2-9 มีนาคม 2561

กรมสารวัตรทหารเรือนำกำลังพลทำการฝึกนอกที่ตั้งปกติ