ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเกษตรชลบุรีแฟร์ ครั้งที่ 4

วันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี