โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน (ค่ายพุทธบุตร) ประจำปีงบประมาณ 2561