โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2561

วันที่ 18-23 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงราย-เชียงใหม่

โครงการศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2561