การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย)

ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์รีสอร์ท ถนนเลียบชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี