ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ขอเชิญชวนเด็กๆร่วมงานวันเด็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ อาคารพระนางจอมเทียนและบริเวณสวนสาธารณะชายหาดบ้านอำเภอ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น การแสดงบนเวที การเล่นเกมตามฐานต่างๆ และกิจกรรมตุ๊กตาระบายสี เป็นต้น 

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน