ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ร่วมกับอำเภอสัตหีบ สถานีตำบลภูธรนาจอมเทียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจอมเทียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อปพร. ร่วมกันจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจร ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561