ประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา

ประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและใช้เรือ ในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561