มาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา

มาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561