ประกาศข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล(โครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปี 2561)

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการจ้างเอกชนดำเนินการรักษาความสะอาด ประจำปี 2561 จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ